ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
 


 
 
 
COLECŢIE DE STUDII ŞI CERCETĂRI
ALE STUDENŢILOR
FACULTĂŢII DE CONTABILITATE
ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
 
       
 
2013
   
 
ROMANIA
   
       
COMITET STIINTIFIC
   

Prof. univ. dr. Liliana Feleaga
Prof. univ. dr. Nadia Albu
Prof. univ. dr. Daniela Artemisa Calu
Conf. univ. dr. Andrei Stanciu

 
ISSN .... – .....
ISSN-L .... – .....

 

 
Editura ASE
 
Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374
www.ase.ro, editura@ase.ro, www.editura.ase.ro