NEW: SPONSORI

Cadrul general

Organizator:
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Publicul ţintă:
Proiectul se adresează în special elevilor din clasele a XI-a si a XII-a, din liceele cu profil economic din România.

Obiectivele concursului

Obiectivul general este de a identifica elevi cu un potențial ridicat din punct de vedere al cunoștințelor contabile, de a stimula performanța elevilor din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării cunoștințelor și competențelor specifice domeniului contabil.

Tematica concursului

Tematica de concurs se bazează pe programele școlare aferente disciplinei contabilitate din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale, aferente casei a XI-a (semestrul I și II)

Etapele concursului

Înscrierea la concurs se realizeaza online prin completarea unui formular disponibil pe pagina web a concursului (www.conta.ase.ro/concurs). Perioada de înscriere a elevilor în competiție: 03 aprilie 2017 – 5 mai 2017. Desfășurarea concursului are loc la Academiei de Studii Economice din București, în data de 06 mai 2017.

Desfășurarea concursului

  • Intrarea elevilor în sala de concurs se face în intervalul 10.30-11.00.
  • Susținerea probei de concurs este programată în intervalul 11.00-12.00
  • După susținerea probei de concurs se va organiza un tur de vizitare a Academiei de Studii Economice din București în intervalul 12.15-13.00

Accesul elevilor în sala de concurs se va face pe baza actului de identitate și a carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul școlar în curs.

Evaluarea cunoștințelor

Subiectele de concurs sunt elaborate de către cadrele didactice din cadrul Departamentului de Contabilitate și Audit al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în conformitate cu programele școlare aferente disciplinei contabilitate din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale, aferente casei a XI-a (semestrul I și II). Evaluarea cunoștințelor se va realiza în scris, sub forma unui test grilă cu 30 de întrebări. Notarea se face de la 1 la 10, cu două zecimale.

Premii

Pe baza rezultatelor obținute, se vor acorda următoarele distincții:

  • Premiul I
  • Premiul II
  • Premiul III
  • Mențiune

Distincțiile se acordă atât elevilor cât și cadrelor didactice coordonatoare care i-au îndrumat în procesul de pregătire a concursului. Un elev poate avea un singur cadru didactic coordonator.

Toti concurentii vor primi certificate de participare.

Comunicarea rezultatelor concursului se va realiza prin intermediul paginii web a concursului (www.conta.ase.ro/concurs), în maxim 10 zile calendaristice de la data desfășurării acestuia.

Dispoziții finale

Organizarea efectivă a concursului revine Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București.
Organizarea participării elevilor la concurs revine familiei elevului și/sau liceului la care este înmatriculat.
Informațiile aferente desfășurării concursului vor fi postate pe pagina web a concursului, aceasta reprezentând modalitatea principală de comunicare între participanți și organizator - Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București.