DATA PROVIDED BY SIMUR
FacultateProgram studiuDisciplinaAn studiu
CIG, LICENŢĂContabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză), Engleză, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 1
Baze de date financiar contabileAn studiu: 1, semestrul: 2
Gestiunea bazelor de date relaționaleAn studiu: 2, semestrul: 1
Limbaje de programareAn studiu: 2, semestrul: 1
Dezvoltarea aplicaţiilor WebAn studiu: 2, semestrul: 2
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Produse informatice financiar-contabileAn studiu: 2, semestrul: 2
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 2
Sisteme informatice de gestiuneAn studiu: 3, semestrul: 1
Pregătire lucrare de licenţăAn studiu: 3, semestrul: 2
Sisteme informatice de asistare a deciziilorAn studiu: 3, semestrul: 2
Contabilitate şi informatică de gestiune, Română, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 1
Baze de date financiar contabileAn studiu: 1, semestrul: 2
Gestiunea bazelor de date relaționaleAn studiu: 2, semestrul: 1
Limbaje de programareAn studiu: 2, semestrul: 1
Dezvoltarea aplicaţiilor WebAn studiu: 2, semestrul: 2
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Produse informatice financiar-contabileAn studiu: 2, semestrul: 2
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 2
Sisteme informatice de gestiuneAn studiu: 3, semestrul: 1
Pregătire lucrare de licenţăAn studiu: 3, semestrul: 2
Sisteme informatice de asistare a deciziilorAn studiu: 3, semestrul: 2
Contabilitate şi informatică de gestiune, Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 1
Baze de date financiar contabileAn studiu: 1, semestrul: 2
Gestiunea bazelor de date relaționaleAn studiu: 2, semestrul: 1
Limbaje de programareAn studiu: 2, semestrul: 1
Dezvoltarea aplicaţiilor WebAn studiu: 2, semestrul: 2
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Produse informatice financiar-contabileAn studiu: 2, semestrul: 2
Tehnologii pentru dezvoltarea aplicaţiilor informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 2
Sisteme informatice de gestiuneAn studiu: 3, semestrul: 1
Pregătire lucrare de licențăAn studiu: 3, semestrul: 2
Sisteme informatice de asistare a deciziilorAn studiu: 3, semestrul: 2
CIG, MASTERATAnaliză financiară şi evaluare, Română, CU FRECVENŢĂSimulare în domeniul analizei financiare şi evaluăriiAn studiu: 2, semestrul: 2
Audit financiar şi consiliere, Română, CU FRECVENŢĂInformatică pentru auditAn studiu: 2, semestrul: 1
Modelarea Proceselor Decizionale Financiar contabileAn studiu: 2, semestrul: 2
Business Services, Română, CU FRECVENŢĂIndustria de servicii pentru afaceriAn studiu: 1, semestrul: 1
Instrumente pentru gestiunea proiectelor în industria serviciilor pentru afaceriAn studiu: 1, semestrul: 1
Managementul echipelor în industria de servicii pentru afaceriAn studiu: 1, semestrul: 1
Sisteme ERP 1An studiu: 1, semestrul: 1
Managementul proceselor ITAn studiu: 1, semestrul: 2
Procese transferate în industria de servicii pentru afaceriAn studiu: 1, semestrul: 2
Sisteme ERP 2An studiu: 1, semestrul: 2
Analiza cerinţelor de afaceriAn studiu: 2, semestrul: 1
Îmbunătăţirea proceselor în industria de servicii pentru afaceriAn studiu: 2, semestrul: 1
Managementul riscurilor în industria de servicii pentru afaceriAn studiu: 2, semestrul: 1
Vânzări şi marketing în industria de servicii pentru afaceriAn studiu: 2, semestrul: 1
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Seminar ştiinţificAn studiu: 2, semestrul: 2
Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional, Română, CU FRECVENŢĂSimulare decizională de gestiuneAn studiu: 1, semestrul: 1
Sisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 2
Contabilitate internaţională, Română, CU FRECVENŢĂSimulare decizionala de gestiuneAn studiu: 1, semestrul: 1
Sisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 2
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune , Engleză, CU FRECVENŢĂSisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 1
Proiectarea sistemelor informaticeAn studiu: 1, semestrul: 2
Auditul şi Controlul Sistemelor InformaţionaleAn studiu: 2, semestrul: 1
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertațieAn studiu: 2, semestrul: 2
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune, Română, CU FRECVENŢĂSisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 1
Proiectarea sistemelor informaticeAn studiu: 1, semestrul: 2
Auditul şi Controlul Sistemelor InformaţionaleAn studiu: 2, semestrul: 1
Practică de specialitateAn studiu: 2, semestrul: 2
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertațieAn studiu: 2, semestrul: 2
Contabilitate, control şi expertiză, Română, CU FRECVENŢĂSimulare decizionala de gestiuneAn studiu: 1, semestrul: 1
Sisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 2
Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice, Română, CU FRECVENŢĂSisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 1
Criminologie economico-financiară, Română, CU FRECVENŢĂCriminalitatea ciberneticăAn studiu: 2, semestrul: 2
Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor, Română, CU FRECVENŢĂSisteme ERPAn studiu: 1, semestrul: 2
Simulare de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 2
COM, MASTERATAdministrarea afacerilor în turism, Română, CU FRECVENŢĂModelarea proceselor de afaceri în turismAn studiu: 2, semestrul: 1
EAM, LICENŢĂEconomie agroalimentară și a mediului (la Tulcea), Română, LA DISTANŢĂBaze de dateAn studiu: 1, semestrul: 2
Economie agroalimentară şi a mediului, Română, CU FRECVENŢĂBaze de dateAn studiu: 1, semestrul: 2
EAM, MASTERATManagementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională, Română, CU FRECVENŢĂSisteme de asistare a decizieiAn studiu: 2, semestrul: 1
ECON, LICENŢĂEconomie şi comunicare economică în afaceri, Română, CU FRECVENŢĂPrograme informatice pentru analize economiceAn studiu: 1, semestrul: 1
Baze de date pentru modelare economicăAn studiu: 2, semestrul: 2
FABBV, LICENŢĂFINANŢE ŞI BĂNCI (ÎN LIMBA ENGLEZĂ), Engleză, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 2
Baze de date financiar-bancareAn studiu: 2, semestrul: 1
Finanţe şi bănci (la Buzău), Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 2
Baze de date financiar-bancareAn studiu: 2, semestrul: 1
Finanţe şi bănci, Română, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 2
Baze de date financiar-bancareAn studiu: 2, semestrul: 1
Finanţe şi bănci, Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicațiilor OfficeAn studiu: 1, semestrul: 2
Baze de date financiar-bancareAn studiu: 2, semestrul: 1
FABBV, MASTERATBănci şi asigurări, Română, CU FRECVENŢĂSisteme informatice financiar-bancareAn studiu: 1, semestrul: 2
FABIZ, LICENŢĂAdministrarea afacerilor (în limba engleză), Engleză, CU FRECVENŢĂSisteme informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 1
Administrarea afacerilor (în limba franceză), Franceză, CU FRECVENŢĂSisteme informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 1
Administrarea afacerilor (în limba germană), Germană, CU FRECVENŢĂSisteme informatice de gestiuneAn studiu: 2, semestrul: 1
FABIZ, MASTERATAntreprenoriat şi Administrarea Afacerilor , Engleză, CU FRECVENŢĂInformatică decizionalăAn studiu: 1, semestrul: 1
Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor , Germană, CU FRECVENŢĂInformatică decizionalăAn studiu: 1, semestrul: 1
Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor, Franceză, CU FRECVENŢĂInformatică decizionalăAn studiu: 1, semestrul: 1
MAN, LICENŢĂManagement (în limba engleză), Engleză, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicaţiilor office în managementAn studiu: 1, semestrul: 1
Management (la Deva), Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicaţiilor office în managementAn studiu: 1, semestrul: 1
Management (la Piatra Neamţ), Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicaţiilor office în managementAn studiu: 1, semestrul: 1
Management , Română, CU FRECVENŢĂTehnologia aplicaţiilor office în managementAn studiu: 1, semestrul: 1
Management , Română, LA DISTANŢĂTehnologia aplicaţiilor office în managementAn studiu: 1, semestrul: 1
MRK, LICENŢĂMarketing (în limba engleză), Engleză, CU FRECVENŢĂTehnologii Office în marketingAn studiu: 2, semestrul: 2
Instrumente software pentru proiecte de marketingAn studiu: 3, semestrul: 1
Marketing, Română, CU FRECVENŢĂTehnologii Office în marketingAn studiu: 2, semestrul: 2
Instrumente software pentru proiecte de marketingAn studiu: 3, semestrul: 1
Marketing, Română, FRECVENŢĂ REDUSĂTehnologii Office în marketingAn studiu: 2, semestrul: 2
Instrumente software pentru proiecte de marketingAn studiu: 3, semestrul: 1
Marketing, Română, LA DISTANŢĂTehnologii Office în marketingAn studiu: 2, semestrul: 2
Instrumente software pentru proiecte de marketingAn studiu: 3, semestrul: 1
MRK, MASTERATMarketing şi comunicare în afaceri, Română, CU FRECVENŢĂMarketing intelligenceAn studiu: 2, semestrul: 1
REI, LICENŢĂLimbi moderne aplicate, Engleză şi franceză, CU FRECVENŢĂInformatică aplicată la limbajAn studiu: 3, semestrul: 1