×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Școala Doctorală de Contabilitate – Istoric – Misiune – Obiective

Școala Doctorală Contabilitate (SDC) are o tradiție îndelungată în organizarea și desfășurarea studiilor doctorale în cadrul Academiei de Studii Economice din București, universitate de cercetare avansată și educație. Începând cu anul 1921 universităţii i s-a acordat dreptul de atribuire a titlului academic de „doctor în ştiinţe economice”.

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru opt programe de doctorat, iar în anul 2011 ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - IOSUD pentru zece programe de doctorat, inclusiv Domeniul Contabilitate.

Școala Doctorală Contabilitate este organizată și funcționează în concordanță cu un set de valori de referință: profesionalism, vocație, integritate, dedicare, responsabilitate socială. SDC se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu.

Activitatea SDC este definită pe baza obiectivelor strategice ale cercetării doctorale în Domeniul Contabilitate, centrată pe învăţarea prin cercetare, având ca finalitate dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţia pe piaţa muncii înalt calificate pe plan național și internațional.

Consiliul Școlii Doctorale – Contabilitate 

 

1. Prof. univ. dr. Lungu Camelia Iuliana Director
2. Prof. univ. dr. Curea Ștefania-Cristina Membru
3. Prof. univ. dr. Stefănescu Aurelia Membru
4. Toader Șerban Membru
5. Stanciu Andreia Membru
6. Bojan Andreea Mădălina Reprezentantul studenților doctoranzi
7. Bancu Emil Adrian Reprezentantul studenților doctoranzi

 

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt. Nume E-mail
1. Albu Cătălin Nicolae catalin.albu@cig.ase.ro
2. Albu Nadia nadia.albu@cig.ase.ro
3. Aleca Ofelia Ema ofelia.aleca@cig.ase.ro
4. Caraiani Chirața chirata.caraiani@cig.ase.ro
5. Curea Ștefania-Cristina stefania.curea@ase.ro
6. Dascălu Cornelia cornelia.dascalu@cig.ase.ro
7. Dragomir Voicu-Dan voicu.dragomir@cig.ase.ro
8. Dumitru Valentin Florentin valentin.dumitru@cig.ase.ro
9. Duțescu Adriana adriana.dutescu@ase.ro
10. Ioanăș Corina corina.ioanas@cig.ase.ro
11. Ionașcu Mihaela mihaela.ionascu@cig.ase.ro
12. Ionașcu Ion ion.ionascu@cig.ase.ro
13. Ionescu Bogdan bogdan.ionescu@cig.ase.ro
14. Ionescu-Feleagă Liliana liliana.feleaga@cig.ase.ro
15. Jianu Ionel ionel.jianu@cig.ase.ro
16. Jianu Iulia  jianu.iulia@cig.ase.ro
17. Lungu Camelia Iuliana camelia.lungu@cig.ase.ro
18. Mihai Florin florin.mihai@cig.ase.ro
19. Morariu Ana ana.morariu@cig.ase.ro
20. Nișulescu-Ashrafzadeh Ileana ileana.nisulescu@cig.ase.ro
21. Păunică Mihai mihai.paunica@cig.ase.ro,
22. Petcu Monica monica.petcu@cig.ase.ro
23. Popa Adriana Florina adriana.popa@cig.ase.ro
24. Popescu Gheorghe gheorghe.popescu@cig.ase.ro
25. Răileanu Vasile vasile.raileanu@cig.ase.ro
26. Sobolevschi – David Maria Iulia maria.sobolevschi@cig.ase.ro
27. Stănilă Georgiana Oana oana.stanila@cig.ase.ro
28. Șendroiu Cleopatra cleopatra.sendroiu@cig.ase.ro
29. Șerban Elena Claudia claudia.serban@cig.ase.ro
30. Ștefănescu  Aurelia aurelia.stefanescu@cig.ase.ro
31. Țurlea Eugeniu eugeniu.turlea@cig.ase.ro
TOP