×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Programe de studii universitare de licență

Facultatea noastră admite anual în jur de 500 de studenţi în programul de studii licenţă, forma de învățământ cu frecvență, cu durata de 3 ani. Acest program vizează dezvoltarea competenţelor fundamentale în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Printr-un plan de învăţământ modern, aliniat la tendinţele internaţionale şi la cerinţele organismelor profesiei contabile, răspundem nevoilor actuale ale mediului de afaceri.

Planul de învățământ este axat pe discipline de specialitate oferind competențe în domeniile: Contabilitate, Informatică de gestiune, Audit, Drept și Analiză financiară.

Specializarea CIG în limba engleză se adresează candidaților ce doresc să aprofundeze cunoștințele de specialitate într-o limbă de circulație internațională. Acest program de studii vine în întâmpinarea cerințelor partenerilor din mediul de afaceri și răspunde solicitărilor de pe piața forței de muncă cu privire la pregătirea specialiștilor contabili.
Planul de învățământ este identic cu cel de la specializarea în limba română, dar limba de studiu este engleza pentru toate disciplinele prevăzute în curricula.

Învatamântul la distanta ofera cursantilor un proces flexibil de instruire, de acumulare si aprofundare a cunostintelor.

Învatamântul la distanta în Academia de Studii Economice din Bucuresti se bazeaza pe un proces centrat pe formatori (cadre didactice) care coordoneaza si controleaza materialele de studiu si ritmul de învatare, modalitate specifica formarii de baza din primul ciclu universitar.

Anul universitar este format din 2 semestre, cu o durata de 14 saptamâni fiecare, structurate astfel:

  • 7 saptamâni de activitati didactice (tutoriale, teme de control si activitati aplicative asistate), împartite în doua perioade de 3 saptamâni si respectiv 4 saptamâni;
  • 7 saptamâni de pregatire individuala.
TOP