×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Programe de studii universitare de masterat

Programul urmărește pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității și auditului financiar, cu abilități avansate în domeniul tehnologiei informației.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

Programul urmărește pregătirea de specialiști cu studii superioare aprofundate în domeniul contabilității și auditului financiar cu abilități avansate în domeniul tehnologiei informației.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

web site: https://caigsite.wordpress.com/

Scopul programului constă în aprofundarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților și competențelor în domeniul analizei financiare si evaluării.

Limba de studiu: 
Curricula
Corp profesoral

Parteneriate

Organizat in parteneriat cu Asocatia Business Leaders, programul de masterat Business Services răspunde cerinţelor venite din partea industriei serviciilor pentru afaceri și oferă studenţilor posibilitatea să îmbine cunoştinţele teoretice cu experienţa practică.

Limba de studiu: 
Curricula
Corp profesoral

web site: www.mbs.ase.ro

https://www.facebook.com/MasterInBusinessServices/

Parteneriate

Programul de studii de masterat Informatică de gestiune se adresează absolvenților facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune pasionați de IT, celor interesați să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul sistemelor informatice, dar și altor absolvenți de studii universitare de licență care doresc să urmeze o carieră în informatica de gestiune..

Limba de studiu: 
Curricula
Corp profesoral

web site: www.ig.ase.ro

https://www.facebook.com/masteratMIS

Parteneriate

Programul  urmărește dezvoltarea și aprofundarea fundamentelor teoretice și practice în sfera auditului financiar și a serviciilor complementare de asigurare.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

ParteneriateProtocolCECCAR.pdf

Misiunea programului este aceea de a dezvolta în rândul absolvenților competențele necesare implementării și valorificării unui sistem de raportare financiară bazat pe standardele IAS/IFRS.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

ParteneriateProtocolCECCAR.pdf

Programul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior – economic, juridic, tehnic, administrativ – care doresc specializare şi profesionalizare prin competenţe de contabilitate, control şi expertiză, dar şi profesioniştilor cu studii superioare care doresc iniţiere, dezvoltarea competenţelor.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

ParteneriateProtocolCECCAR.pdf

Programul se adresează absolvenților de învațământ superior cu diplomă de licența sau echivalentă, care doresc sa se pregatească în vederea certifiăarii ACCA și să devină contabili profesioniști cu recunoaștere internațională.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

Programul urmărește pregătirea de specialişti cu studii superioare aprofundate în domeniul aplicării reglementărilor contabile şi fiscale care să asigure în mod responsabil, cele mai variate şi complexe prestaţii în domeniul profesiei contabile, a auditului şi a consultanţei fiscale.

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

ParteneriateProtocolCECCAR.pdf

Limba de studiu:
Curricula
Corp profesoral

TOP