Centre de cercetare

CSCIG - Centrul de Studii în Contabilitate și Informatică de Gestiune

Pentru a accesa pagina centrului, apăsați http://cscig.ase.ro.

Centrul de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG) este un centru de cercetare din cadrul ASE Bucuresti, acreditat CNCSIS (tip B). CSCIG are ca obiectiv dezvoltarea cercetarilor trans- si inter-disciplinare din domeniile contabilitate, audit, control de gestiune, sisteme informatice pentru gestiunea afacerilor si analiza, evaluare economică si diagnostic financiar.

CSCIG îsi propune sa contribuie la sincronizarea cercetarii românesti cu valorile si metodologiile cercetarii internationale în domeniu si sa se constituie ca un forum de comunicare academica si stiintifica. Prin promovarea cercetarii de excelenta, CSCIG urmareste sa sustina cresterea vizibilitatii cercetarilor românesti în reviste si alte publicatii stiintifice internationale.

TOP