Sesiunea stiintifica studenteasca

Activitățile legate de susținerea cercetării științifice studențești vizează sensibilizarea studenților vizavi de activitatea de cercetare în domeniile contabilității, auditului, analizei economico-financiare și tehnologiei informației, în special prin realizarea de cercetări cu relevanta pentru practică și pentru activitatea de reglementare.

TOP